สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ กล่องใส่หิน เกเบี้ยน

กล่องใส่หิน
306666953 202290158812015 4192954991225422558 n

ขั้นตอนการผลิตกล่องใส่หิน

กล่องใส่หิน หรือกล่องเกเบี้ยน คือ กล่องที่ทำจากลวดเหล็กหรือเหล็กที่มีการผ่านการเคลือบสนิม มีรูปทรงเหมือนกล่องและใช้ในการรั้วป้องกันดินถล่ม สร้างฝั่งชลประทาน หรือเป็นเขื่อนกั้นน้ำ เพื่อป้องกันการสูญเสียดินและน้ำซึ่งเป็นปัญหาในการก่อสร้างและอื่น ๆ

ขั้นตอนการผลิตกล่องใส่หินมีดังนี้

  1. การตัดเหล็ก: ใช้เครื่องตัดเหล็กเพื่อตัดเหล็กให้เป็นรูปแบบที่ต้องการ
  2. การกล่องเหล็ก: ใช้เครื่องปั้มเพื่อกล่องเหล็กให้เป็นรูปกล่องที่ต้องการ
  3. การเชื่อมต่อเหล็ก: ใช้เครื่องเชื่อมเพื่อเชื่อมต่อชิ้นเหล็กที่ตัดไว้เข้าด้วยกันเป็นกล่อง
  4. การเคลือบสนิม: ใช้วิธีการเคลือบสนิมเพื่อป้องกันการสนิมของเหล็ก
  5. การประกอบกล่อง: ใช้ชิ้นส่วนของกล่องใส่หิน เพื่อประกอบกล่อง
  6. การติดตั้ง: นำกล่องใส่หิน ไปติดตั้งในสถานที่ตามที่ต้องการใช้งาน

หลังจากที่กล่องใส่หิน ถูกติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถใส่หินหรือวัสดุอื่นๆ เข้าไปในกล่องได้เพื่อเสริมความแข็งแรงและความคงทนของกล่องใส่หิน

เกเบี้ยน แมทเทรส

ความจุของกล่องใส่หิน

ความจุของกล่องใส่หิน ขึ้นอยู่กับขนาดและรูปทรงของกล่อง แต่ส่วนใหญ่แล้วกล่องใส่หิน จะมีขนาดใหญ่และสามารถรองรับการใส่หินได้เยอะมาก ๆ และมีความคงทนทานในการรับน้ำหนัก

สำหรับน้ำหนักของหินที่สามารถบรรจุลงในกล่องใส่หิน ขึ้นอยู่กับขนาดและความลึกของกล่อง โดยสามารถบรรจุหินได้น้อยลงหรือมากขึ้นตามความต้องการ แต่โดยทั่วไปแล้วกล่องใส่หิน สามารถรับน้ำหนักของหินได้ประมาณ 2,000 กิโลกรัมต่อกล่องหนึ่ง โดยจะขึ้นอยู่กับแรงต้านทานของกล่องใส่หิน และอุปกรณ์รองรับที่มีอยู่ในสถานที่ที่ต้องการใช้งานด้วย

กล่องลวดตาข่าย

อายุการใช้งานของกล่องใส่หิน

อายุการใช้งานของกล่องใส่หิน ขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัสดุที่ใช้ในการผลิตและเงื่อนไขการใช้งาน หากใช้วัสดุคุณภาพดีและติดตั้งและดูแลอย่างถูกต้อง กล่องใส่หิน สามารถใช้งานได้นานถึง 20-30 ปี โดยมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเป็นประจำเพื่อรักษาความทนทานของกล่องใส่หิน และหินที่อยู่ภายในกล่อง เช่นการตรวจสอบและเติมหินส่วนที่ขาด และทำความสะอาดหินและกล่องอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการสะสมของสารพิษและสิ่งสกปรกภายในกล่องใส่หิน

ลักษณะทั่วไปของกล่องเกเบี้ยน

การดูแลรักษากล่องใส่หิน

การดูแลรักษากล่องใส่หิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ยาวนาน สามารถทำได้โดยการดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้:

  1. ตรวจสอบสภาพกล่องใส่หิน ตรวจสอบสภาพของกล่องใส่หิน เป็นประจำ เพื่อตระหนักถึงการเกิดความเสียหายหรือช่องว่างของกล่อง และดำเนินการซ่อมแซมตามความเหมาะสม
  2. ตรวจสอบสภาพหิน: ตรวจสอบสภาพของหินที่อยู่ภายในกล่องใส่หิน เป็นประจำ เพื่อตระหนักถึงการสะสมของสิ่งสกปรกและความเสียหายของหิน และดำเนินการเติมหินและทำความสะอาดหินตามความเหมาะสม
  3. การบำรุงรักษา: ดำเนินการบำรุงรักษาตามความเหมาะสม เช่น การทำความสะอาดกล่องใส่หิน และหินที่อยู่ภายใน การตรวจสอบและซ่อมแซมส่วนที่เสียหายของกล่อง การเติมหินที่ขาด เป็นต้น
  4. การป้องกันการสะสมของสารพิษ: ป้องกันการสะสมของสารพิษและสิ่งสกปรกภายในกล่องใส่หิน โดยการทำความสะอาดหินและกล่องอย่างสม่ำเสมอ และการตรวจสอบสภาพแวดล้อมรอบข้างเพื่อป้องกันการสะสมของสิ่งสกปรกและสารพิษ
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ กด "MORE INFO" เพื่ออ่านเพิ่มเติม หรือกด "ACCEPT" เพื่อยอมรับข้อตกลงในการเก็บข้อมูล