กล่องแมทเทรส

กล่องแมทเทรส

กล่องแมทเทรส

จำหน่ายกล่องตาข่ายลวดเหล็กเคลือบสังกะสีแมทเทรส ใช้สำหรับงานป้องกันและรักษาหน้าดิน หรือในงานที่เกี่ยวกับระบบควบคุมการกัดเซาะตลิ่งและอุทกภัย เช่น ฝาย (Weirs) แผ่นบุร่องสันเขื่อนและการตกแต่งแนวของแม่น้ำ โครงลวดเหล็กยืดเป็นกล่องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สินค้าปราศจากตำหนิ รอยแตกร้าว และข้อเสียหายอื่นๆ มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.71  สนใจสั่งซื้อโทร. 095-1651616, 096-449-9742

ลักษณะทั่วไป

กล่องลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสี MATTRESS ประกอบขึ้นด้วยลวดเหล็กเคลือบสังกะสีถักเป็นรูปตาข่ายหกเหลี่ยม มีโครงลวดเหล็กยึดเป็นกล่องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตรงกลางมีผนังลวดตาข่ายกั้นเป็นระยะตามความยาวและมีฝาปิดเปิดสำหรับรรจุหินได้โดยสะดวก กล่องลวดตาข่ายเป็นของใหม่มีขนาดตามที่แบบกำหนด โดยลวดเหล็กเคลือบสังกะสีต้องปราศจากตำหนิ รอยแตกร้าว ข้อเสียหายอื่นๆ และต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.71

คุณลักษณะเฉพาะ

กล่องลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสี MATTRESS ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะตามกำหนดดังนี้

  1. กล่องลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสี MATTRESS ต้องมีขนาดมาตรฐาน รูปร่าง ขนาดกล่องตามที่แบบกำหนด โดยขนาดความกว้างและขนาดความยาวของกล่องมีมิติเป็นเมตร ขนาดของตาข่ายมีมิติเป็นเซนติเมตร มีความสูงของกล่องไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร และแต่ละกล่องต้องประกอบด้วยผนังลวดตาข่ายกั้นทุกระยะไม่เกิน 1 เมตรตลอดความยาวของกล่อง
  2. ขนาดของรูปตาข่าย ลวดเหล็กเคลือบสังกะสีต้องถักให้เป็นรูปหกเหลี่ยมมีขนาดตาข่าย 6×8 เซนติเมตรตามที่กำหนดในแบบ ขึ้นอยู่กับขนาดของหินที่ใช้บรรจุ (ความคลาดเคลื่อน 1 เซนติเมตร) โดยบิดลวดเหล็กเคลือบสังกะสีให้เป็นเกลียว จำนวน 3 เกลียว
ITEMDescriptionZlic Coated AllowanceAluminum Wire g./m2ZN-5% g./m2
ลวดตาข่าย2.2 mm.0.08 mm.> 240> 305
ลวดโครง2.7 mm.0.08 mm.> 260> 305
ลวดผูก2.2 mm.0.08 mm.> 240> 305
ความยาวกล่อง1-6 m.3%  
ความกว้างกล่อง1-3 m.5%  
ความสูงกล่อง0.3 m.5%  
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ กด "MORE INFO" เพื่ออ่านเพิ่มเติม หรือกด "ACCEPT" เพื่อยอมรับข้อตกลงในการเก็บข้อมูล