กล่องเกเบี้ยน

กล่องเกเบี้ยน จำหน่ายกล่องเกเบี้ยน หรือกล่องตาข่ายลวดเหล็กเคลือบสังกะสี Gabions ใช้สำหรับงานป้องกันและรักษาหน้าดิน หรือในงานที่เกี่ยวกับระบบควบคุมการกัดเซาะตลิ่งและอุทกภัย เช่น ฝาย (Weirs) แผ่นบุร่องสันเขื่อนและการตกแต่งแนวของแม่น้ำ โครงลวดเหล็กยืดเป็นกล่องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สินค้าปราศจากตำหนิ รอยแตกร้าว และข้อเสียหายอื่นๆ มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.71 สนใจสั่งซื้อโทร. 095-1651616, 096-449-9742 ลักษณะทั่วไป กล่องเกเบี้ยน หรือลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสี Gabions ประกอบขึ้นด้วยลวดเหล็กเคลือบสังกะสีถักเป็นรูปตาข่ายหกเหลี่ยม มีโครงลวดเหล็กยึดเป็นกล่องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตรงกลางมีผนังลวดตาข่ายกั้นเป็นระยะตามความยาวและมีฝาปิดเปิดสำหรับรรจุหินได้โดยสะดวก กล่องเกเบี้ยนเป็นของใหม่มีขนาดตามที่แบบกำหนด โดยลวดเหล็กเคลือบสังกะสีต้องปราศจากตำหนิ รอยแตกร้าว ข้อเสียหายอื่นๆ และต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.71  คุณลักษณะเฉพาะ กล่องเกเบี้ยน หรือลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสี GABIONS ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะตามกำหนดดังนี้ กล่องเกเบี้ยน ลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสี GABIONS ต้องมีขนาดมาตรฐาน รูปร่าง ขนาดกล่องตามที่แบบกำหนด โดยขนาดความกว้างและขนาดความยาวของกล่องมีมิติเป็นเมตร ขนาดของตาข่ายมีมิติเป็นเซนติเมตร มีความสูงของกล่องไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร และแต่ละกล่องต้องประกอบด้วยผนังลวดตาข่ายกั้นทุกระยะไม่เกิน 1 เมตรตลอดความยาวของกล่องขนาดของรูปตาข่าย ลวดเหล็กเคลือบสังกะสีต้องถักให้เป็นรูปหกเหลี่ยมมีขนาดตาข่าย...

อ่านเพิ่ม