การเซาะตลิ่ง เกิดจากอะไร

การเซาะตลิ่ง เกิดจากอะไร
การเซาะตลิ่ง เกิดจากอะไร

การเซาะตลิ่ง เกิดจากอะไร

การเซาะตลิ่ง” เป็นภาษาท้องถิ่นที่ใช้ในบางที่ในประเทศไทย เพื่ออธิบายถึงการที่น้ำท่วมขึ้นมาบนพื้นที่ที่มีระดับต่ำ โดยทั่วไปมักเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนหรือเมื่อมีการลาดตรงกับพื้นที่ที่มีความลาดชันต่ำ ทำให้น้ำท่วมลงไปในตำแหน่งตลิ่งหรือบริเวณต่ำต่อไปนั้น ๆ

การเซาะตลิ่งส่วนใหญ่มักเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ที่รวมถึง

การเซาะตลิ่งส่วนใหญ่มักเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ที่รวมถึง

  1. ปริมาณน้ำฝนมาก ฝนที่ตกมากมีน้ำมากที่ต้องไหลลงไปที่พื้นดิน ทำให้น้ำท่วมขึ้นตลิ่งหรือบริเวณต่ำต่าง ๆ ได้
  2. ความลาดชันของพื้นที่ ถ้าพื้นที่มีความลาดชันต่ำ น้ำจะไหลลงช้า และมีโอกาสที่จะเกิดการเซาะตลิ่งมากขึ้น
  3. โครงสร้างดิน พื้นที่ที่ดินมีความพรุน หรือไม่สามารถดูดซับน้ำได้ดีมักเป็นสาเหตุให้เกิดการเซาะตลิ่ง
  4. การก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม การก่อสร้างบนพื้นที่ที่มีความลาดชันต่ำ หรือที่ต่ำตำแหน่งตลิ่งมีโอกาสทำให้น้ำท่วมลงไปในบริเวณนั้น

การเซาะตลิ่งมักเกิดขึ้นในหลายที่ทั่วโลก และการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและสภาพแวดล้อมที่ดีสามารถช่วยลดความเสี่ยงของปัญหานี้ได้

การใช้กล่องเกเบี้ยน เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเซาะตลิ่งและการควบคุมน้ำท่ามกลางตำแหน่งที่มีความลาดชันต่ำหรือบริเวณที่มีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วม กล่องเกเบี้ยน คือโครงสร้างเครื่องหล่อที่ทำจากลวดเหล็กหรือวัสดุทนทานที่มีลักษณะเป็นตลิ่ง ซึ่งมีรูปทรงเหมือนกล่องหรือกระบะ, ซึ่งมักถูกเติมด้วยหินหรือวัสดุสายพันธุ์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มน้ำหนักและความเสถียร

วิธีใช้งานกล่องเกเบี้ยน สำหรับป้องกันการเซาะตลิ่ง

วิธีใช้งานกล่องเกเบี้ยน สำหรับป้องกันการเซาะตลิ่ง

  1. ควบคุมการไหลของน้ำกล่องเกเบี้ยน สามารถใช้เพื่อควบคุมการไหลของน้ำที่มีน้ำตกลงมาบนพื้นที่ที่มีความลาดชันต่ำ โดยการเป็นอุปสรรคที่ช่วยลดความเร็วของน้ำและช่วยในการกระจายน้ำไปที่ทิศทางที่เหมาะสม
  2. ป้องกันการกัดกร่อนกล่องเกเบี้ยน ช่วยป้องกันการกัดกร่อนของพื้นดินโดยทำให้น้ำที่ไหลลงไปสามารถผ่านไปพร้อมกันกับการควบคุมการกัดกร่อน
  3. บริเวณกักเก็บน้ำ การใส่วัสดุหนักในกล่องเกเบี้ยน เช่น หินหรือวัสดุสายพันธุ์, ทำให้มีการสะสมน้ำได้ในตัว Gabion นั้น ๆ ซึ่งช่วยลดน้ำที่ไหลลงไปในบริเวณนั้น ๆ
  4. การใช้เป็นร่มกันตกน้ำกล่องเกเบี้ยน สามารถนำมาใช้เป็นร่มกันตกน้ำ (check dam) ที่ช่วยลดการไหลของน้ำและป้องกันการกัดกร่อน

การใช้กล่องเกเบี้ยน เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการบริหารจัดการน้ำและลดความเสี่ยงของปัญหาการเซาะตลิ่งในพื้นที่ที่มีความลาดชันต่ำหรือในพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดน้ำท่วม

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ กด "MORE INFO" เพื่ออ่านเพิ่มเติม หรือกด "ACCEPT" เพื่อยอมรับข้อตกลงในการเก็บข้อมูล